ORGANIZAČNÝ TÍM RALLYE TATRY:

 

Riaditeľ súťaže:
Stanislav Hanzeli

Zástupca riaditeľa súťaže:
Peter Oravec

Členovia:
Igor Dzivý, Pavol Pribilovič, Ján Schmidt, Ivan Sabaka, Roman Ordelt, Peter Rusiňák

KONTAKT:
AOS klub Poprad, Šrobárova 47, 058 01 Poprad
Stanislav Hanzeli: Tel. +421 905 345 004; e-mail: hanzeli@aosklubpoprad.sk
Peter Oravec: Tel. +421 903 639 422; e-mail: p.oravec@aosklubpoprad.sk
www.rallyetatry.sk