ORGANIZAČNÝ TÍM RALLYE TATRY:

 

Čestný predseda organizačného výboru:
PhDr. Eduard Markovič

Riaditeľ súťaže:
Ing. Stanislav Hanzeli

Zástupca riaditeľa súťaže:
Bc. Peter Oravec

Členovia:
Igor Dzivý, Pavol Pribilovič, Ján Schmidt, Ing. Ivan Sabaka, Bc. Roman Ordelt, Ján Ondrišík

KONTAKT:
AOS klub Poprad, Šrobárova 47, 058 01 Poprad
Ing. Stanislav Hanzeli: Tel. +421 905 345 004; e-mail: hanzeli@aosklubpoprad.sk
Bc. Peter Oravec: Tel. +421 903 639 422; e-mail: p.oravec@aosklubpoprad.sk
www.rallyetatry.sk